ค่านิยมหลักกรมปศุสัตว์ I2 - SMART 
I : Innovation - มุ่งเน้นนวัตกรรม / I : Integration - บูรณาการการทำงาน / S : Standard - มีมาตรฐาน / M : Mastery - ทำงานอย่างมืออาชีพ /

A : Agility - คล่องตัวและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง / R : Responsibility - รับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ / T: Teamwork - มุ่งมั่นในการทำงานร่วมกัน

popup

 
 

เข้าสู่ระบบ

การค้นหา

สถิติ

537434
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
196
248
839
535666
1982
22700
537434
IP ของคุณ : 103.55.140.128
วันที่: 2017-12-14

แบบสำรวจ GES

 


 

 

 

 

 

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซด์

                                                      

สารคดีสั้นสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจำนวน 7 เรื่อง

วิสัยทัศน์ " เป็นองค์กรชั้นนำพัฒนาการปศุสัตว์สู่อาเชียนและตลาดโลก "
      
หน้าที่เจ้าของสุนัขและแมว ตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535 
เกษตรกรไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น  สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 พฤศจิกายน 2560
ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศ
 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Forum สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ประจำปี 2560
ตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารกรมปศุสัตว์: ระบบความสำเร็จของการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 
แผนธุรกิจของสหกรณ์ โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคขุนคุณภาพระบบแปลงใหญ่
เชิญชวนเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ( นาแปลงใหญ่ )
รายงานประจำปี 2558
ระบบแบบสำรวจอิเล็คทรอนิกส์ ocsc e-survey   
นโยบายอธิบดีกรมปศุสัตว์ 21 ต.ค. 58
คู่มือการให้บริการประชาชน กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
คู่มือและโปรแกรมการบันทึกข้อมูลงานภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ ปี 2558   
ร่างแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของอย่างยั่งยืน ปี 2559 - 2563
ข้อมูลรายจังหวัดโปรแกรมรายงานภัยพิบัติ
ไฟล์นำเสนอประชุมหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 14 ต.ค. 58