วันที่ 8-9 มิถุนายน 2560 นายชัยนาท  แสนยศ  ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 , นายวัฒน์วิทย์  นาคต้อย นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ร่วมด้วย เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก, สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย เข้าประชุมเตรียมความพร้อมของชุดเฉพาะกิจบังคับใช้กฎหมาย ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย และออกปฏิบัติงานตรวจสอบการใช้สารเร่งเนื้อแดงในโคขุนที่ถูกอายัด ตามข้อสั่งการของกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ ณ ฟาร์มโคขุนในพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย จำนวน 9 ฟาร์ม