วันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. นายจีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ ปศุสัตว์เขต 6 ได้รับมอบเป็นตัวแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์เข้าร่วมเปิดงานตลาดสินค้าการเกษตรของสหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล โดยมี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงาน ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ของสหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล ซึ่งมีจำนวน 400 ตัว เสร็จแล้วเดินทางไปที่ปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อประชุมหารือกรณีสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ ในพื้นที่ อ.ตรอน พร้อมลงพื้นที่ ต.น้ำอ่าง ต.บ้านแก่ง ต.หาดสองแคว และ ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์