วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. นายจีระศักดิ์  พิพัฒนพงศ์โสภณ ปศุสัตว์เขต 6 เป็นประธานในการประชุมหารือกรณีสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติในพื้นที่ อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์  ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก หัวหน้าด่านกักกันสัตว์อุตรดิตถ์ ผู้แทนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง จ.พิษณุโลก และเจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุม