วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 น. นายจีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ ปศุสัตว์เขต 6 เป็นประธานในการวางแผนและเปิดการรณรงค์ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อควบคุมโรคในสัตว์ปีก ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ณ ด่านกักกันสัตว์กำแพงเพชร โดยมีผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ในเขต 2 เขต 3 และเขต 6  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง ปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร ปศุสัตว์อำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่เกี่ยวข้อง ร่วมรณรงค์การพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในครั้งนี้