วันที่ 7 สิงหาคม 2560 นายจีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ดำเนินการสุ่มสำรวจทะเบียนข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่บ้านห้วยลานหมู่ที่ 9 และบ้านน้ำชุน หมู่ที่ 15 ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์