วันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2560 นายจีระศักดิ์  พิพัฒนพงศ์โสภณ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้นายวัฒน์วิทย์  นาคต้อย นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ส่วนสุขภาพสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มศักยภาพการเฝ้าระวังโรคปศุสัตว์และโรคสัตว์ป่า  ณ โรงแรมวิคตอรี เอ็คเซคคูทีฟเรสวิเดนท์ กรุงเทพฯ