วันที่ 8 สิงหาคม 2560 นายจีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ดำเนินการสุ่มสำรวจทะเบียนข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่บ้านน้ำพุพัฒนา หมู่ที่ 11 และบ้านกลางใหม่ หมู่ที่ 18 ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์