วันที่ 10 สิงหาคม 2560 นายจีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้นายไกรแก้ว คำดี นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการปฎิบัติงานสำหรับฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (Good Farming Management) ณ ห้องประชุมตึกจักรพิชัย กรมปศุสัตว์  กรุงเทพมหานคร โดยมีนายรณชัย จ๋วงพานิช ปศุสัตว์เขต 7 เป็นประธานการประชุม