วันที่ 6 ตุลาคม 2560 นายจีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ ปศุสัตว์เขต 6 เป็นประธานการประชุมคณะทบทวนรับรองคอมพาร์ทเม้นต์ เพื่อพิจารณาผลการตรวจประเมิน Compartment BFI10 ของบริษัท บี.ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก