วันที่ 7-9 มีนาคม 2561 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ตรวจประเมินฟาร์มที่มีระบบป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม ในพื้นที่ อำเภอวังทอง และอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก