วันที่ 1 มิถุนายน  2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 โดยส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ติดตามเรื่องโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไก่ดำสมุนไพรบ้านเชิงหวาย ตำบลตลุกเทียม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และ กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารไข่เค็มและน้ำพริก ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร