วันที่ 9-10สิงหาคม 2561 นายชัยนาท แสนยศ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ เข้าร่วมอบรมโครงการสัญจรมุ่งมั่นรวมใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ครั้งที่ 3/2561 ณ โรงแรม Naga pura resort& spa ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ โดยมีนายสุเมษ เมธศาสตร์ ปศุสัตว์เขต 8 เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์เขต กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 และสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ จำนวน 38 คน