วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 โดย นายมานพ  มาเกตุ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 11/2561 ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก