S 250363915

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 ได้มอบหมายให้ นายกิตติพงศ์ อุดมเศรษฐ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมงาน “วันอนุรักษ์ควายไทย” ประจำปี 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงดอนกลอย อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี 
ภายในงานมีกิจกรรม พิธีสู่ขวัญควาย ทอดผ้าป่าขี้ควาย ไถ่ชีวิตกระบือ กิจกรรมสาธิตปรุงแต่งฟาง