266297

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นายพนม​ มีศิริพันธุ์​ ปศุสัตว์เขต​6​ มอบหมายให้ส่วนสุขภาพสัตว์​ สำนักงานปศุสัตว์เขต​ 6​ เข้าร่วมประชุมการฝึกการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  แบบการฝึกเชิงปฏิบัติการรูปแบบการฝึกเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise:FEX) โดยมีนายศีลธรรม​ วราอัศวปติ​ ปศุสัตว์เขต​4​ เป็นประธานเปิดการประชุม​ ณ โรงแรมไอโฮเทล จังหวัดนครพนม  โดยการฝึกมุ่งเน้นการทดสอบหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเผชิญเหตุกรณีเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจากสถานการณ์สมมติที่กำหนดขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในพื้นที่จังหวัดนครพนม