วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับมอบหมายให้เข้าตรวจสอบฟาร์มสุกร ชื่่อบัลลังค์ฟาร์ม ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เนื่องจากได้รับแจ้งว่าเป็นหนึ่งในฟาร์มที่ส่งสุกรเข้าโรงฆ่าในพื้นที่จังหวัดน่าน ซึ่งตรวจพบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจากผลิตภัณฑ์แหนมที่วางจำหน่ายในตลาดนัดชายแดน จากการตรวจสอบพบว่า บัลลังค์ฟาร์มเป็นฟาร์มสุกรขนาดใหญ่ เลี้ยงสุกรพ่อแม่พันธุ์ จำนวน 1,000 ตัว สุกรอนุบาล จำนวน 3,000 ตัว และสุกรขุน จำนวน 5,000 ตัว จากการตรวจสอบบันทึกการเลี้ยงไม่พบอัตราการตายผิดปกติ และได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างเลือดสุกรพ่อแม่พันธุ์ จำนวน 30 ตัว สุกรขุน จำนวน 30 ตัว รวม 60  ตัว เพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผลการตรวจเป็นลบทุกตัวอย่าง