วันที่ 7-9 สิงหาคม 2562 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 ได้มอบหมายให้คณะผู้ตรวจรับรองคอมพาร์ทเมนต์ ประกอบด้วย นายชัยนาท แสนยศ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ พร้อมคณะ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์, สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์, สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ตรวจติดตามผล (Surveillance Audit) คอมพาร์ทเมนต์ฟาร์มสัตว์ปีกเนื้อ (ไก่เนื้อ) ลำดับที่ BFI12 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 2 ฟาร์ม, จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 2 ฟาร์ม, จังหวัดพิจิตร จำนวน 2 ฟาร์ม