วันที่ 8 กันยายน 2562 นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายและสั่งการให้นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา เลขานุการกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 ,นายเพิ่มพร ฉายเพิ่มศักดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ,นางจรุณี  ดำช่วย ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร ,นายฉลองรัฐ จันทร์ส่งแก้ว หัวหน้าด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก(หัวหน้ากลุ่มด่านที่ 6)  ให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธรรมนัส พรหมเผ่า ในเข้าตรวจเยี่ยมประชาชน และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จากพายุ “โพดุล” ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร โดยได้มอบเสบียงอาหารสัตว์​ (หญ้าแห้ง) และเวชภัณฑ์​ ยา เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตกรผู้เลี้ยงสัตวที่ได้รับผลกระทบ​ในพื้นที่ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร จำนวน​ 40 ราย