วันที่ 30 กันยายน 2562 ท่านปศุสัตว์เขต 6 เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนกันยายน 2562  โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราขการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก