วันที่ 4 ตุลาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 โดย นายมานพ  มาเกตุ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุมรับมอบแนวทางการบริหารราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช ( 771 ) ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก