วันที่ 2-3 ตุลาคม 2562 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้นายกิตติพงศ์ อุดมเศรษฐ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับคณะ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เพื่อ ประชุมติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที 1/2563 ณ โครงการอ่างเก็บนำ้ห้วยขอนแก่น อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ , โครงการอ่างเก็บนำ้ห้วยนำ้เฮี้ย อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ และโครงการอ่างเก็บนำ้ห้วยนำ้ก้อ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์