วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562  ท่านปศุสัตว์เขต 6 เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราขการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมและรับนโยบายจากท่านปศุสัตว์เขต 6 โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก