วันที่ 30 เมษายน 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วย HHU หล่มสักเข้าฟาร์มเพื่อกระตุ้นวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโครุ่นที่ได้รับวัคซีนเข็มแรก จำนวน 1 ฟาร์ม 11 ตัว และเข้าฟาร์มวรัญญา หมวกชา ตรวจสอบการทำงานของระบบรีดนม เนื่องจากฟาร์มแจ้งว่าหัวใจเครื่องรีดเต้นผิดปกติ
รายงานโดย :  นางสาวจิตชนก คิ้มวงษ์ษา หน่วย HHU หล่มสัก