5

"หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ตากฟ้า เข้าเยี่ยมฟาร์ม แนะนำการจัดการฟาร์ม และรักษาสัตว์ป่วย"

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) ตากฟ้า เข้าเยี่ยมฟาร์มสมจิตร เก่งทันการ ฟาร์มเทพรัตน์ เทพธรรม และฟาร์มสวาด พรมเวียง ปรับฐานข้อมูล แนะนำจัดการแม่โคไม่เป็นสัดหลังคลอด แนะนำการจัดการอาหารหยาบ ตรวจสอบระบบเครื่องรีดนม ติดตามลูกหลังคลอด ขึ้นทะเบียนโค และรักษาสุนัขป่วย จำนวน 1 ตัว ณ สถานพยาบาลสัตว์อำเภอตากฟ้า

รายงานโดย : จักรพงษ์ พัวพัน หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) ตากฟ้า