S 13484049

“หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์(HHU)กงไกรลาศ ปรับปรุงข้อมูลโคนม ให้คำแนะนำการจัดการฟาร์ม และตรวจระบบสืบพันธุ์”

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วย HHU กงไกรลาศ ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ จังหวัดสุโขทัย ออกปฏิบัติงานปรับปรุงข้อมูลโคนมให้เป็นปัจจุบัน แจ้งผลตรวจคุณภาพน้ำนม ในฟาร์มพื้นที่อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย ดังต่อไปนี้
🐄ฟาร์มประเสริฐ มะปราง ดำเนินการล้วงตรวจท้อง 1 ตัว และให้แนะนำการแก้ปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบและ SCC สูงในฟาร์ม
🐄ฟาร์มกิตติภพ นครไกรลาศ ดำเนินการแนะนำการแก้ปัญหา SCC สูง ล้วงตรวจท้อง 1 ตัว และแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์ 1 ตัว พร้อมแจ้งผลตรวจพยาธิในทางเดินอาหารพบพยาธิตัวกลมในโคจึงแนะนำการใช้ยาเพื่อถ่ายพยาธิต่อไป

รายงานโดย : จารุพรรณ จันทร์ดา
หน่วย HHU กงไกรลาศ
สำนักงานปศุสัตว์เขต6