550187

"หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ HHU กงไกรลาศ และหน่วย HHU อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง ร่วมกับ สนง.ปศจ.พิษณุโลก และ สนง.ปศอ.พรหมพิราม ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม รอบ 3/2563 รักษาโคป่วย แก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์"

วันที่ 30 กรกฏาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วย HHU กงไกรลาศ และหน่วย HHU อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรหมพิราม ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย รอบ 3/2563 พื้นที่ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก จำนวน 6 ฟาร์ม รวมทั้งสิ้น 104 ตัว และเข้าฟาร์มเกษตรกร ปรับปรุงประวัติ รักษาโคป่วยเต้านมอักเสบ และแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์โดยการเหนี่ยวนำฮอร์โมน CIDR

🐄รายงานโดย : ธีรพันธุ์ นาคผู้ หน่วย HHU กงไกรลาศ สนง.ปศข.6