วันที่ 15 กันยายน 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกับหน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) ศรีเทพ ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 และศูนย์วิจัยผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก เข้าเยี่ยมฟาร์มในพื้นที่อำเภอศรีเทพ จำนวน 3 ฟาร์ม ได้แก่
-ฟาร์มสีนวล ชื่นอุรา 
-ฟาร์มชาติชาย วิไลวงษ์ 
-ฟาร์มบรรเลง หัวใจ 
ล้วงตรวจท้อง จำนวน 6 ตัว ตรวจแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์โคทั้งหมด  10 ตัว พบโคมีปัญหารังไข่ไม่สมบูรณ์ CL ค้าง Follicular cyst และผสมติดยาก ดำเนินการแก้ไขโดยล้างมดลูก ฉีดฮอร์โมน และฉีดวิตามินบำรุง และให้คำแนะนำการจัดการอาหาร  จากนั้นเข้าร่วมประชุมกับปศุสัตว์เขต 6 ผู้จัดการและคณะกรรมการสหกรณ์โคนมศรีเทพ จำกัด เพื่อหาแนวทางการแก้ไขคุณภาพน้ำนมดิบในฟาร์มที่มีค่าเซลล์โซมาติก (SCC) สูงกว่ามาตรฐานและตรวจเยี่ยมศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบสหกรณ์โคนมศรีเทพ จำกัด
รายงานโดย นางสาวเจนจิราพร สอนทอง หน่วย HHU ศรีเทพ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6