วันที่ 14 ตุลาคม 2563 
นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วย HHU กงไกรลาศและอ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง ออกปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
☘️ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกงไกรลาศ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย เข้าเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ในน้ำนม ณ ศูนย์รับน้ำนมดิบกงไกรลาศ จ.สุโขทัย
☘️เข้าเยี่ยม🐄ฟาร์มธนพร ยอดคำมี🐄ฟาร์มณัฐพล สมิทจิตต์ ในพื้นที่อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย  โดยติดตามผลการรักษาโคป่วยเลือดจาง เจาะเลือดส่งตรวจค่าเม็ดเลือดแดงอัดแน่นและพยาธิในเม็ดเลือด และฉีดวิตามินบำรุงจำนวน 11 ตัว 
☘️เข้าเยี่ยม🐄ฟาร์มชาญณรงค์ อาราม🐄ฟาร์มอนันต์ เอื้อนยิ้ม🐄ฟาร์มพงศธร ปานศรี ในพื้นที่อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย โดยปรับปรุงข้อมูลโคนม ให้คำแนะนำและรักษาโคเต้านมอักเสบ ให้คำแนะนำการผสมอาหาร TMR ล้วงตรวจท้อง 1 ตัว และล้วงตรวจแก้ไขระบบสืบพันธุ์ 1 ตัว
รายงานโดย : 
จารุพรรณ จันทร์ดา 
หน่วย HHU กงไกรลาศ 
สำนักงานปศุสัตว์เขต6