วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ มอบหมายให้ หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์(HHU) หล่มสัก เข้าฟาร์มในพื้นที่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ได้แก่ 
        - ฟาร์มอุทิศ ขุลีเทาว์
        เข้าปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน สอบถามข้อมูลต้นทุนและคุณภาพน้ำนม แนะนำการจัดการฟาร์ม และทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย(FMD) รอบ 1/2564 LOT : T63J จำนวนโคทั้งหมด 87 ตัว โคที่ทำวัคซีน 82 ตัว โคที่อายุน้อยกว่า 4 เดือน 5 ตัว และเน้นย้ำมาตรการโรคปากและเท้าเปื่อย
รายงานโดย 
นางสาวอารียา ต๊กควรเฮง
หน่วย HHU หล่มสัก
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6