วันที่ 12 มกราคม 2563 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ HHU อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง และ หน่วย HHU กงไกรลาศ ปฏิบัติงานร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีสัชนาลัย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข 36 ตัว และทำหมันแมว 51 ตัว และให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดป่างิ้ว ต.ป่างิ้ว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย และร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีนครและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกงไกรลาศเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบรายฟาร์มและถังรวมส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ ณ ศูนย์รับน้ำนมดิบศรีนคร และศูนย์รับน้ำนมดิบกงไกรลาศ จ.สุโขทัย
 {gallery}F580{/galley}
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6