1626950415414

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564  นายเทวัญ รัตนะ ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ และคณะผู้ตรวจประเมินการปฏิบัติที่ดีสำหรับสถานประกอบการปศุสัตว์ภายในประเทศ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ดำเนินการตรวจติดตามการรับรองระบบ GMP/HACCP โรงงานผลิตอาหารสัตว์ “บริษัท คาร์กิลล์สยาม จำกัด (พิษณุโลก)” ผ่านระบบ zoom  ณ ห้องประชุมบางแก้ว สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานปศุสัตว์เขต 6