1 

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 นถึง 11.30 น. สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวโครงการ 1 ตำบล 1 โดยผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ Application Zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ( ห้องเหลืองหางขาว) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก