1

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 
         ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยหัวหน้าด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก หัวหน้าด่านกักกันสัตว์พิจิตร หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร และปศุสัตว์อำเภอวชิรบารมี ออกพื้นที่ติดตามสถานการณ์กระบือป่วย-ตายของเกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเกษตรกรพร้อมสร้างความรับรู้เกี่ยวกับการควบคุมป้องกันโรค การรักษาสัตว์ป่วย รวมถึงการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคโดยเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ในพื้นที่
         ในการนี้ปศุสัตว์เขต 6 ได้มอบนโยบายและแนะนำแนวทางในการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่ รวมถึงมอบยาเวชภัณฑ์ แร่ธาตุก้อนและน้ำยาฆ่าเชื้อโรคให้เกษตรกรเพื่อใช้ในการควบคุมโรคในพื้นที่ต่อไป
------------------------------------------------------
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6