วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 เข้าร่วมการประชุมผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี