95746

"ประชุมซักซ้อมมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและมาตรการเคลื่อนย้ายสุกรหรือหมูป่า และซากสุกรหรือซากหมูป่า“

วันที่ 22 เมษายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 โดยนายเทวัญ รัตนะ ปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกับส่วนสุขภาพสัตว์ เข้าร่วมประชุมซักซ้อมมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและมาตรการเคลื่อนย้ายสุกรหรือหมูป่า และซากสุกรหรือซากหมูป่า เพื่อให้เจ้าหน้าที่ มีความเข้าใจและสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง ตามแผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและหลักเกณฑ์การเคลื่อนย้ายสุกรและหมูป่า โดยมีนายชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานประชุมทางไกลออนไลน์ด้วยโปรแกรม Application : Zoom มายัง ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 จังหวัดพิษณุโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6