งบทดลองรายเดือน ( ศผท.พล. )

 

* งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2562
* งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2562
* งบทดลองประจำเดือน กุรกฎาคม 2562
* งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2562
* งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2562
งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2562
งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2562
งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2562
งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2561
* งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
* งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2561