S 134807562

การประชุมชี้แจงแผนการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564 กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ

วันที่ 20-21 ตุลาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนการปฏิบัติปีงบประมาณ 2564 ของกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 กรมปศุสัตว์ โดยมี นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ มอบหมายให้หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ศรีเทพ เข้าฟาร์มในพื้นที่ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ได้แก่
-ฟาร์มบุญเพิ่ม ศิริโสม, ฟาร์มวิธี กล้าพังเทียม และฟาร์มสุพรรณ์ สุภาวิตา เพื่อเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบ ส่งเพาะเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคเต้านมอักเสบ และทดสอบความไวของยาปฏิชีวนะ จำนวน 20 ตัวอย่าง 
-ฟาร์มเด่น แสนตรี เข้าเก็บตัวอย่างเลือด 5 ตัวอย่าง และซีรั่ม 5 ตัวอย่าง เพื่อส่งตรวจปรสิตในเม็ดเลือด และโรคบรูเซลโลซิส 
-ฟาร์มทองใบ ทองสุขดี เข้าเก็บตัวอย่างเลือด 1 ตัวอย่าง ซีรั่ม 1 ตัวอย่าง และอุจจาระ 1 ตัวอย่าง เพื่อส่งตรวจปรสิตในเม็ดเลือด และโรคบรูเซลโลซิส และโคโรน่าไวรัส 
รายงานโดย นางสาวเจนจิราพร สอนทอง หน่วย HHU ศรีเทพ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU)อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่างและหน่วย HHU กงไกรลาศ ร่วมกับส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย เข้าบูรณาการแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์และคุณภาพน้ำนม ฟาร์มโคนมดังนี้
1.ฟาร์มสุทธิกานต์ พิพัฒน์เมธี อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ให้บริการล้วงตรวจแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์พร้อมแก้ไข จำนวน 7 ตัว (โคผสมติดยาก 4 ตัว ล้างมดลูก 2 ตัว ตรวจท้อง 1 ตัว)
แนะนำการจัดการอาหารหยาบ เพิ่มปริมาณการกินได้อาหารหยาบให้มากขึ้น เพื่อลดปัญหากระเพาะเป็นกรด
ตรวจเช็คและทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องรีดนม ตัวจัดจังหวะการรีดนม(Pulsator) ปรับให้ได้ค่ามาตรฐาน พร้อมทั้งแนะนำการดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องรีดนม และสุขศาสตร์การรีดนมที่ดี
เน้นย้ำการคัดกรองโรคเต้านมอักเสบด้วยน้ำยา CMT ให้เป็นประจำและสม่ำเสมอ
2.ฟาร์มเสมียน อินทร์ป้อม อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
ให้บริการล้วงตรวจระบบสืบพันธุ์พร้อมแก้ไข จำนวน 7 ตัว (แก้ไขปัญหาผสมติดยาก และเหนียวนำฮอร์โมน 6 ตัว ตรวจท้อง 1 ตัว)
แนะนำการทำอาหาร TMR คำนวณสูตรอาหารและการเลือกใช้วัตถุดิบที่มาใช้ผสมในสูตรอาหารที่เหมาะสมในพื้นที่
แนะนำการคัดกรองโรคเต้านมอักเสบด้วยน้ำยา CMT อย่างถูกวิธีและเน้นย้ำให้ทำเป็นประจำ
3.ฟาร์มประเชิญ บุญเรือง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
ให้บริการล้วงตรวจระบบสืบพันธุ์พร้อมแก้ไขและฉีดยาบำรุง จำนวน 6 ตัว (แก้ไขปัญหาโคผสมติดยาก 4 ตัว โคไม่กลับสัดหลังคลอด 2 ตัว)
แนะนำการจัดการอาหารหยาบ การจัดการแปลงข้าวโพดให้มีใช้ตลอดทั้งปี การเก็บรักษาข้าวโพดด้วยการหมัก
รายงานโดย : นายอรรถพล จุลภักดีเกื้อหนุน 
หน่วย HHU อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) ตากฟ้า ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอตากฟ้า เข้าเยี่ยมฟาร์มประชาสัมพันธ์รณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย (FMD) ในโคเนื้อรอบที่ 1/2564 พร้อมทั้งแนะนำการจัดการฟาร์ม และเน้นย้ำระบบการป้องกันโรคภายในฟาร์ม (Biosecurity) จำนวน 5 ฟาร์ม ในพื้นที่ตำบลพุนกยุง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ แล้วให้บริการผ่าตัดช่วยคลอดฉุกเฉินในแมว จำนวน 1 ตัว รักษาแมวป่วยและติดตามผลการรักษา รวมจำนวน 2 ตัว รักษาสุนัขป่วย จำนวน 2 ตัว พร้อมทั้งให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรค ณ สถานพยาบาลสัตว์อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

รายงานโดย : จักรพงษ์  พัวพัน หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) ตากฟ้า สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

 

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ มอบหมายให้หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์HHUหล่มสัก เข้าฟาร์มในพื้นที่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ได้แก่        

        - ฟาร์มอุทิศ ขุลีเทาว์ ปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน สอบถามข้อมูลต้นทุน รายงานผลคุณภาพน้ำนมดิบ ตรวจเช็คแรงลมเครื่องรีดนมอยู่ในระดับมาตรฐาน เช็คจังหวะ(หัวใจ) พบว่าช้ากว่าค่ามาตรฐาน จึงได้ทำการปรับให้อยู่ในระดับค่าปกติ เน้นย้ำการคัดกรองโรคเต้านมอักเสบด้วยน้ำยา CMT ควรใช้เป็นประจำทุกวันอย่างสม่ำเสมอ และเน้นย้ำมาตรการป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย (FMD)
รายงานโดย นางสาวอารียา ต๊กควรเฮง 
หน่วย HHU หล่มสัก
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 

เนื้อหาอื่นๆ...