1620021587091.

วันที่​ 3​ พฤษภาคม​ 2564​ นายเทวัญ​ รัตนะ​ ปศุสัตว์เขต​ 6​ เป็นประธานการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์​การเคลื่อนย้ายสุกรและหมูป่า​  ผ่านการประชุมแบบออนไล์ (Zoom) เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์​การเคลื่อนย้าย​ ตามข้อสั่งการของกรมปศุสัตว์​ ตามหนังสือที่​ กษ 0610.07/ว​ 8945  ลงวันที่​ 24​ มีนาคม​ 2564​ ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด​ ด่านกักกันสัตว์​ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์​ภาคเหนือตอนล่าง​ ให้เข้าใจถูกต้องตรงกัน​ เพื่อให้การปฎิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน​ โดยได้รับเกียรติจาก​ นายสุขุม​ สนธิพันธ์​ ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมป้องกันโรคปศุสัตว์​ สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์​ เป็นผู้ชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมประชุม