1631867729211

วันที่ 17 กันยายน 2564 ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมชี้แจง และทำความเข้าใจคุณสมบัติเกษตรกร และระเบียบโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตกร ตามพระราชดำริ ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ ที่มีความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการ ธคก. โดยมีนายอำเภอชาติตระการ เป็นประธานการประชุม ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอชาติตระการ พัฒนาการอำเภอชาติตระการ  ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแเดนบ้านลาดเรือ และติดตามโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่  พร้อมกันนี้เข้าติดตามตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ กิจกรรมด้านปศุสัตว์ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแเดนบ้านรักไทย ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานปศุสีตว์เขต 6

1631867287589 

วันที่ 17 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรหมพิราม ร่วมกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก World Rabies Day 2021 วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นปลูกจิตสำนึกของประชาชนให้ป้องกันตนเอง ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า โดยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้คำปรึกษาการเลี้ยงสัตว์ และทำหมันสุนัข 6 ตัว แมว 23 ตัว ณ วัดวังปลาดุก ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

 1

วันที่  17 กันยายน 2564 เวลา 9.00 น. ปศุสัตว์เขต 6  นายเทวัญ รัตนะ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 6/2564  โดยผ่านระบบ Zoom Conference ณ ห้องประชุม( เหลืองหางขาว) สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

1
วันที่ 17 กันยายน 2564 
         ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ ด่านกักกันสัตว์เพชรบูรณ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ ปศุสัตว์อำเภอหล่มสัก ร่วมต้อนรับ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะ ในพิธีมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน จำนวน 5,000 กิโลกรัม และถุงยังชีพ จำนวน 40 ชุด เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัยและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเกษตรกร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง ตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

1

วันที่ 14 – 15 กันยายน 2564 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกับกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ตรวจติดตามระบบคอมพาร์ทเมนต์ ชนิดไก่เนื้อ ในพื้นที่อำเภอไพศาลี อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ และร่วมกับกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ ตรวจติดตามสถานที่รวบรวมไข่ โครงการปศุสัตว์ OK ในพื้นที่อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

More Articles ...