1

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 นายเทวัญ รัตนะ ปศุสัตว์เขต 6 เป็นประธานการประชุมหน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 โดยมีเจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ และเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อปรับแผนการดำเนินงาน และรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา ณ ห้องประชุมเหลืองหางขาว สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 จังหวัดพิษณุโลก
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6