S 9437339 

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายเทวัญรัตนะ ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรม “Kick off  รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมียในกระบือ และการทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง รอบที่ 1/2566” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรมีความตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันโรคในช่วงรอยต่อระหว่างช่วงปลายฤดูฝนถึงช่วงต้นฤดูหนาว ป้องกันการสูญเสียทั้งจากสัตว์และค่าใช้จ่ายในการรักษาสัตว์ ทั้งนี้ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และให้ความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ณ บ้านหนองหูช้าง ม.6 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร
#ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6