1 

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 
คณะกรรมการคัดเลือกเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ ระดับเขต โดยส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เข้าคัดเลือกเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ดีเด่น  ระดับเขต ประเภทใช้ประโยชน์พันธุกรรมและเทคโนโลยี ของนายวันชัย โนปางตัน พร้อมคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่น ระดับเขต 6 ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ อำเภอแม่สอด และอำเภอสามเงา จังหวัดตาก
*************
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6