2 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 โดย ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจรับรองการปฏิบัติที่ดี สำหรับสถานประกอบการปศุสัตว์ภายในประเทศ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ ดำเนินการตรวจประเมินการปฏิบัติที่ดี (GMP) โรงฆ่าสุกร บริษัท ทริปเปิ้ลอาร์กรุ๊ป (2018) จำกัด เพื่อติดตามการรับรองการปฏิบัติที่ดี (GMP) สำหรับสถานประกอบการภายในประเทศ ผลการตรวจรับรอง ผ่านตามหลักเกณฑ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6