วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.30 น. สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 โดยท่านปศุสัตว์เขต 6 เข้าร่วมพิธีเปิดและต้อนรับ พล.อ.ต.ธวัชชัย ศรีแก้ว ผู้แทนพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการมอบอาหารสุนัข แมว และสิ่งของพระราชทาน ในนามคุณฟูฟู สุนัขทรงเลี้ยง ให้กับสถานสงเคราะห์สัตว์ (สุนัข แมว) ในเขตตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก พร้อมเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถานสงเคราะห์สัตว์ดังกล่าว

* ข้อมูลสถานสงเคราะห์สัตว์

   1.สถานสงเคราะห์สัตว์ของนางปวีณา  เจริญรุ่งศุภกร ที่ตั้งเลขที่ 245/6 หมู่ 11 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เลี้ยงสุนัขและแมว จำนวน 89 ตัว สุนัขเพศผู้ 12 ตัว เพศเมีย 48 ตัว และ แมวเพศผู้ 8 ตัว เพศเมีย 21 ตัว ใช้พื้นที่ในการเลี้ยงสัตว์ จำนวน 1 งาน 6 ตารางวา ( จำนวน 50 ถุง )

   2.สถานสงเคราะห์สัตว์ของนางเจียม  จันทร์แจ้ง ที่ตั้งเลขที่ 38/3 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เลี้ยงสุนัข จำนวน 54 ตัว สุนัขเพศผู้ 7 ตัว เพศเมีย 47 ตัว  ใช้พื้นที่ในการเลี้ยงสัตว์ จำนวน 2 งาน 39 ตารางวา ( จำนวน 40 ถุง )

   3.สถานสงเคราะห์สัตว์ของนางกาญจนา  เวชภักดิ์ ที่ตั้งเลขที่ 45/3 หมู่ 4 ตำบลปากโทก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เลี้ยงสุนัข จำนวน 30 ตัว สุนัขเพศผู้ 10 ตัว เพศเมีย 20 ตัว  ใช้พื้นที่ในการเลี้ยงสัตว์ จำนวน 3 ไร่ ( จำนวน 30 ถุง )