วันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 13.09 น. นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายและสั่งการให้นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย และศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย เข้าตรวจเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เบื้องต้น ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จากพายุ “โพดุล” ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย โดยได้มอบเสบียงอาหารสัตว์​ และเวชภัณฑ์​ เพื่อเป็นการข่วยเหลือเกษตกรผู้เลี้ยงสัตวที่ได้รับผลกระทบ​ในตำบลปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย จำนวน​ 14 ราย