วันที่ 8 เมษายน 2563 หน่วย HHU กงไกรลาศ ออกปฏิบัติงานในฟาร์มโคนมจำนวน 2 ฟาร์ม ในพื้นที่อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย ได้แก่
🐄ฟาร์มสมเดช พยอม
🐄ฟาร์มสุนิสา ทิพยสุคนธ์
โดยเข้าดำเนินการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน แจ้งผลตรวจคุณภาพน้ำนม ล้วงตรวจระบบสืบพันธุ์ 2 ตัว ตรวจท้อง 7 ตัว และฉีดกระตุ้นวัคซีนปากและเท้าเปื่อย จำนวน 3 ตัว พร้อมให้คำแนะนำการจัดการอาหาร
รายงานโดย : จารุพรรณ จันทร์ดา หน่วย HHU กงไกรลาศ สนง.ปศข.6