วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วย HHU กงไกรลาศ และอ.ส.ค.ภาคเหนือนตอนล่างร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลกและศูนย์วิจัยการผสมเทียมและชีวภาพพิษณุโลก ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อนในโคนม รอบที่ 1/2564 ในพื้นที่อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ทั้งหมด 6 ฟาร์ม พร้อมล้วงตรวจแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์ จำนวน 9 ตัว (โคไม่กลับสัดหลังคลอด 7 ตัว ผสมติดยาก 1 ตัวและเป็นสัดเงียบ 1 ตัว) เจาะเลือดโคเพื่อตรวจสอบระดับภูมิคุ้มกันปากเท้าเปื่อย Day0 จำนวน 15 ตัว พร้อมตัดแต่งกีบโค 1 ตัวและรักษาลูกโคมีแผลที่เขา 1 ตัว 
รายงานโดย :
จารุพรรณ จันทร์ดา 
หน่วย HHU กงไกรลาศ 
สำนักงานปศุสัตว์เขต6