62976

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัดพิษณุโลก​( Chief of Operation)

วันที่​ 26 พ.ย.​ 63​ ปศุสัตว์เขต​ 6​ มอบหมายให้ส่วน​ยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์​เข้าร่วม​ประชุม​ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัดพิษณุโลก​( Chief of Operation) ครั้งที่​ 2/2564​ ณ​ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรเกษตรจังหวัดพิษณุโลก​ เพื่อติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบาย​ที่สำคัญของหน่วยงาน​กระทรวง​เกษตร​และ​สหกรณ์​ในพื้นที่
------------------------------------------
ผู้รายงาน: นายอานันท์​ เทพทอง
ส่วนยุทธศาสตร์
สำนักงานปศุสัตว์เขต​ 6