ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 7 กลุ่ม ( 39 รายการ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ ( e-bidding) 

* ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
* รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุเย็บแผลที่ละลายได้เองชนิดไม่มีเข็มเย็บ ( Chromic catgut) USP 2/0 แบบซอง
* รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะถุงมือยางสำหรับตรวจโรค(ขนาดเล็ก)ชนิดใช้ครั้งเดียวแบบผ่านการฆ่าเชื้อ
* รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะกระบอกฉีดยาพลาสติก ขนาด 3 มิลลิลิตร
* รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ใบมีดผ่าตัดเบอร์ 24
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ยาฉีดสลบ Tiletamine และ Zolazepam
* รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ยาป้ายตา Chloramphenicol 1% ชนิดขี้ผึ้ง
* รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อคลอโรไซลีนอล